předchozí kapitola |  následující kapitola |  obsah

2. Tipy a triky

Jak zadávat masku ke hledanému objektu

Při zadávání masky lze postupovat několika způsoby:

Při porovnávání zadané masky s názvem hledaného objektu se nerozlišuje mezi velkými a malými písmeny. Pokud maska obsahuje diakritická znaménka (háčky a čárky), respektují se, jinak se při porovnávání diakritika ignoruje.

Pokud masce vyhovuje více objektů, nabídne aplikace prvních nejvýše třicet takových objektů. Chcete-li, aby se tato nabídka nedávala, zadejte na začátku masky vykřičník. Např. zadáte-li masku "!flor", nebude nabízen výběr "Flora", "Florenc", ale rovnou bude akceptována první položka, tj. Flora.

Jak zadávat datum

Při zadávání data není nutno udávat rok, pokud je míněn běžný rok, dále není nutno zadávat měsíc, je-li míněn běžný měsíc. Pokud zadaný řetězec začíná znakem +, interpretuje se datum jako zítřek. Pokud zadaný řetězec začíná znakem -, interpretuje se datum jako včerejšek. Pokud zadaný řetězec začíná jinou nečíselnou hodnotou, aplikace se ji snaží vyhodnotit jako název dne v týdnu. Jakékoliv chybné datum nebo datum mimo rozsahu platnosti jízdního řádu se interpretuje jako aktuální datum.

Je-li například aktuální datum 7.10.2001 Čtvrtek, pak

Zadáte-li Interpretuje se jako
9 9.10.2001 Sobota
3.12 3.12.2001 Pátek
+ 8.10.2001 Pátek
- 6.10.2001 Středa
ut nejbližší následující úterý, tedy 12.10.2001 Úterý
x chybný řetězec, proto 7.10.2001 Čtvrtek

Jak zadávat čas

Postačí zadat pouze čas v hodinách, např. 12 = 12:00
nebo jako více než dvojmístné číslo, např. 650 = 6:50
nebo jako číslo v hodinách a číslo v minutách oddělené některým z běžných oddělovačů, např. 7 15 = 7:15
Jakýkoliv chybný údaj se interpretuje jako aktuální čas.

Nápovědy (tooltipy)

Při umístění kurzoru myši na poznámku na dráze spoje, na název spoje a ikony  získáte "bublinovou" nápovědu k položce, např. "x: zastavuje jen na znamení". Tuto funkci některé prohlížeče nepodporují. Podporuje ji např. Microsoft Internet Explorer ve verzi 4.0 nebo vyšší.